• Vsi zavarovanci Vzajemne, ki ste vključeni v program Varuh zdravja lahko pri nas izkoristite

20% popust na vse redne cene storitev

Način uveljavljanja ugodnosti:

1. Zavarovanec Vzajemne, ki je vključen v program Varuh zdravja (v nadaljevanju Program), storitev plača po pogojih, ki so navedeni v ponudbi, in neposredno izvajalcu. Vzajemna ne prevzema nikakršnih finančnih obveznosti.

2. Popusti se med seboj ne seštevajo.

3. Zavarovanec bo opravil predhodno rezervacijo za izbrani paket in končno plačilo pri izvajalcu.

4. Vse navedene cene vključujejo davek na dodano vrednost.

5. Vzajemna ne odgovarja za morebitne spremembe cen paketov in ugodnosti, navedenih na spletni strani www.vzajemna.si, ki so predmet ponudbe, in za morebitne posledice, ki bi iz tega izhajale.

6. Ugodnost lahko uveljavljajo vsi zavarovanci, ki imajo pri Vzajemni sklenjeno eno od zavarovanj iz njene ponudbe. Ugodnost Programa lahko uveljavlja le fizična oseba, ki je zavarovanec Vzajemne, z vsaj enim zavarovanjem s trajanjem enega leta ali več in je obenem vključen v Program Varuh zdravja.

7. Ugodnosti, ki so navedene na spletni strani, zavarovanci Vzajemne uveljavljajo s kartico Varuh zdravja (v nadaljevanju kartica), ki jo zavarovanci prejmejo ob vključitvi v Program. Kartica ni prenosljiva in se glasi na ime in priimek zavarovanca.

8. Ponudba velja za zavarovance Vzajemne, ki so vključeni v Program in za njihove družinske člane ob predložitvi kartice.

9. Ugodnost velja do 31. 12. 2016.HBO2T studio © 2013

tel: +38640936265
Kozlovičeva 31 600, Koper

Join Our Facebook Fan Page Follow Us On Twitter