HBO2T STUDIO je specijalistička ordinacija za otorinolaringologiju, plastičnu hirurgiju i hiperbaričnu medicinu.

Hiperbarična terapija se zasniva na prirodnom leku, čistom (100%) kiseoniku koji se primenjuje pod uvećanim pritiskom u hiperbaričnim komorama. HBO tretman se sprovodi pod nadzorom lekara, terapija je planirana za svakog pacijenta ponaosob u zavisnosti od njegovog zdravstvenog stanja.HBO2T studio © 2013

tel: +38640936265
Kozlovičeva 31 600, Koper

Join Our Facebook Fan Page Follow Us On Twitter